Teambegeleiding

Een team in beweging krijgen
Een team in beweging krijgen kan op vele manieren. U kunt zelf aan de slag gaan met de informatie van deze site. U kunt ook een teamcoach inhuren om het team te laten begeleiden. Soms is dat hard nodig, maar soms is een kleine bijsturing al voldoende. Een kleine interventie met een groot effect.

Teambegeleiding
Ruysdael werkt met verschillende aanpakken voor teambegeleiding. In hoofdlijnen is het stramien als volgt:

  • Na een kickoff meeting wordt het team gedurende twee cycli van tien weken begeleid in de ontwikkeling. De begeleiding bestaat uit een mix van operationele feedback, aanbrengen van verdieping van de samenwerking  en de introductie van meetbare resultaten om na te streven. Deze begeleiding vergt een halve dag per twee weken.

In de intake voor teambegeleiding kijken welke andere onderwerpen meegenomen worden. Denk daarbij aan het verhogen van het lerend vermogen, het verbeteren van focus of het vergroten van de flexibiliteit en anticiperend vermogen. Ook is maatwerk mogelijk voor speciale teams en contexten, zoals management teams, project teams, product teams, expertise groepen, of ketensamenwerking.

 

 

Voor inschrijven klik hier.