High Performance Team

Vijf redenen wanneer een team niet functioneert:

 • De teamleden hebben niet het gevoel een team te zijn. Er is geen duidelijk doel dat zij samen willen en kunnen bereiken;
 • Het team ontwikkelt zich niet en leert onvoldoende van fouten en successen;
 • De communicatie is oppervlakkig of niet concreet genoeg, waardoor acties en resultaten uitblijven;
 • Het team is te veel met zichzelf bezig en teamleden kunnen zich onvoldoende inleven in anderen waardoor zij het contact met de omgeving verliezen;
 • De samenwerking kost meer energie dan het oplevert en er wordt onvoldoende op elkaars resultaten voortgebouwd.

High Performance Team

In een High Performance Team identificeren de leden zich met het team, hebben zij een heldere teamvisie, weten zij wat het team belangrijk vindt en voelen zij zich ondersteund door de overige leden. Iedereen werkt aan het gezamenlijke resultaat. Met een hoge mate van flexibiliteit, samenwerking, initiatief en doelgerichtheid. Een team dat staat voor de taak.

Masterclass Performance teaming

In deze masterclass krijg je antwoord  op de vraag hoe samen meer kan worden bereikt. Met praktische antwoorden op de volgende drie vragen:

 • Hoe lever ik als teamlid een hoge prestatie;
 • Hoe kunnen wij als team door een andere vorm van samenwerking meer presteren;
 • Hoe vul ik mijn rol als teamleider in.

In de masterclass wordt het begrip high performance team nader uitgewerkt. Eerst als concept en vervolgens als een vijf-stappen-structuur voor zowel de projectmanager en ieder teamlid, als voor het gehele team.

De stappen zijn:

 • Het creëren van de teamvisie;
 • Het stimuleren van verbetering;
 • Het motiveren om resultaat te boeken;
 • Het aanbrengen van focus op de omgeving;
 • Het generatief samenwerken.

In de workshop wordt de verbinding tussen High Performance Team en authenticiteit gelegd. Hoe meer een teamlid zichzelf is in het team en kan werken vanuit de eigen kracht, hoe beter het team een zelfgenererende krachtbron kan zijn.

Voor inschrijven klik hier.