Groepsinterventies

Een groepsinterventie is inbreken in de werkwijze en samenwerking van een team of groep, zodat de groep leert en daardoor beter presteert.
Het voordeel van een groepsinterventie is dat het geleerde rechtstreeks is te vertalen naar de praktijk, waardoor continue verbetering mogelijk wordt.
Een goede interventie is herkenbaar aan de volgende eigenschappen:

 • Op het juiste moment;
 • Op de juiste manier;
 • Gericht op de juiste (groep) personen;
 • Past binnen het relationele kader (wat mag en kan);
 • Is gericht op een specifiek effect.

De effectiviteit van een groepsinterventie blijkt sterk afhankelijk te zijn van de basishouding en vaardigheden van de procesbegeleider.

Workshop
Het doel van deze tweedaagse workshop is de procesbegeleider van een groep of team inzichten en vaardigheden bij te brengen, waardoor deze op een effectieve wijze kan interveniëren in een groep of team.

Programma

 • Begrippenkader;
 • Leidende principes;
 • Begeleiden vanuit kracht;
 • Individuele interventies;
 • Groepsinterventie;
 • Preframing en reframing ;
 • Effecten bepalen en benoemen;
 • Een team inschatten;
 • Omgaan met weerstand;
 • Werkvormen en –technieken.

Voor inschrijven klik hier.