Disclaimer

Onderstaand is van toepassing op de website www.highperformanceteam.nu. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is een uitgave van Ruysdael.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat informatie op de site onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder aankondiging of verplichting worden aangebracht.

Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen.

Het auteursrecht op deze website berust bij Ruysdael. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Ruysdael.

Ruysdael sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.highperformanceteam.nu, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.highperformanceteam.nu te kunnen raadplegen.

Wij stellen meldingen over onjuiste, onduidelijke of ontbrekende informatie zeer op prijs en ontvangen die bij voorkeur via het contactformulier.