High Performance Team en IPMA

Als projectmanager werkt je met teams. Belangrijk daarbij is te weten hoe een team topprestaties neerzet. Lukt dat beter met een IPMA-D of -C certificaat op zak? En wat is dan het verband of verschil met het werken in een High Performance Team?

IPMA NL, in Nederland de vertegenwoordiging voor International Project Management Association, zet zich in voor de professionalisering van het projectmanagementvak. Een van de competenties, die de projectmanager moet beheersen betreft Teamwerk.

IPMA beschrijft de competentie als volgt: “Teamwerk is het management en leiderschap van teambuilding, het werken in teams en groepsdynamiek.” In het boek ´Projectmanagement op basis van NCB versie 3´ geeft Bert Hedeman als omschrijving: “Het vermogen doel- en resultaatgericht samen te werken in een team, bewust om te gaan met dynamiek in teams en leiding te geven aan de opbouw en ontwikkeling van teams.” Meer over IPMA-certificering.

Verband tussen High Performance Team en IPMA Teamwerk

Volgens Tuckman is de vierde en een-na-laatste ontwikkelingsfase van een team performing. Dit is precies de doeltoestand van een High Performance team. Tuckman gaat er vanuit dat het een tijd kan duren voordat deze fase is bereikt. De doelstelling van High Performance Team is deze fase zo snel mogelijk te bereiken en vast te houden.

Het verschil tussen High Performance Team en IPMA Teamwerk

Tuckman redeneert vanuit de doeltoestand van het team. In de teamrollen van Belbin wordt gekeken naar de rol van het teamlid in het geheel. Belbin veronderstelt een optimale teamsamenstelling. In High Performance Team ligt de nadruk niet alleen op de diepte van de samenwerking in het team (Tuckman) en de basishouding van het teamlid (Belbin), maar ook op de rol van de teamleider. Het werken in een High Performance Team gaat een paar stappen verder dan de IPMA competentie Teamwerk. Het combineert een aantal IPMA-competenties (nummering duidt IPMA benaming aan):

  • 1.07 Teamwerk;
  • 2.01 Leiderschap;
  • 2.02 Betrokkenheid en motivatie;
  • 2.06 Openheid;
  • 2.08 Resultaatgerichtheid.