Achtergrond en historie van High Performance Teams

Samen meer presteren
Hoe kun je samen tot grotere prestaties komen? Hier is al veel over geschreven. Meestal engelstalig onder de noemer van High Performance Team, Performing team, Generative teams, Flow & Co-creating. Een overzicht:

Tuckman
Tuckman gaat er vanuit dat een team verschillende ontwikkelfasen doorloopt vanaf de vorming, via storming naar norming en dat prestaties komen wanneer het team zich “gezet” heeft en duidelijke normen en waarden hanteert.

Gregory Bateson
Gregory Bateson (1979), een bioloog en antropoloog heeft in 1979 zijn levenswerk vastgelegd in het boek ‘Mind and Nature’. Hij gaat er onder andere vanuit dat er sprake is van een individuele intelligentie of mind, zeg maar het ego-gericht bewustzijn, en een eco-bewustzijn. Ofwel de intelligentie van het grotere systeem. In het kader van High Performance Teams betekent dit dat je zowel als teamlid, als team en als organisatie een lerend systeem vormt. Zijn boodschap: zorg dat je niet alleen aandacht hebt voor het team, maar ook voor de omgeving waarin je als team werkt en bestaat.

Cziksezentamihalyi
Cziksezentamihalyi (1990) baseert zijn onderzoek over flow onder andere op mensen die hun intelligentie “in the muscle” hadden. Onbewuste kwaliteiten en vaardigheden die vanuit intuïtie ingezet worden. Zijn boodschap: ga uit het hoofd, ga naar het hier en nu en acteer vanuit je intuïtie. Flow komt in het High Performance Team concept terug in het begrip Field Flow, een combinatie van het eco-bewustzijn van Bateson en Flow van Cziksezentamihalyi.

Robert Dilts
Robert Dilts (1990), een van de grondleggers van NLP, gaat in zijn concept over generatieve verandering uit van de dieptestructuur van ervaring. Door vanuit verschillende percepties te ervaren leer je meer over je eigen onderliggende structuur van denken, waarnemen, voelen en handelen. Vanuit dit leren ontwikkel je meer alternatieven en dit zorgt ervoor dat je zelfgenerend kunt zijn. Pas je dit toe op een team, dan kan een team een effectief zelflerend systeem zijn.

Ruysdael Stepping Stone Aanpak®
In de Ruysdael Stepping Stone Aanpak®, een raamwerk voor veranderingen, gaat Ruysdael er vanuit dat voor echte verandering er “alignment” nodig is tussen het individu, het team en de organisatie. Zonder deze alignment is verankering van bijvoorbeeld projectresultaten bijzonder moeizaam.

Rien van Leeuwen
In ‘Authentieke Inspiratie’(2002) beschrijft Rien van Leeuwen hoe je zelf je eigen basishouding kunt kiezen. Laat je in teams niet blokkeren doordat je vastzit in frustratie. Inspireer anderen en motiveer jezelf, zodat in het team energie ontstaat.

Otto Scharmer
Otto Scharmer heeft de U-theory ontwikkeld. Zijn stelling is dat echte verandering vanuit de diepte komt. Ontmoet en ontdek elkaar door een open mind, hart en bedoeling. Zoek achter je eigen veronderstellingen. Dat komt ook later in generatieve teams terug, want als je bedoelingen openlijk communiceert, dan kan het team zich op basis van de bedoelingen vrijer bewegen en ontwikkelen.

Peter Senge
Peter Senge heeft het in zijn boek ‘Prensence’ over collectieve verandering door bewuste interventies. Zodat je op een dieper niveau communiceert en leert.

Jim Collins
In zijn boek ‘Good to Great’ heeft Jim Collins het over de rol van de leider en hoe een “level 5” leider zorgt dat hij of zij overbodig is. Level 5 heeft te maken met de vaardigheid om het ego aan de kant te zetten. Dus vergelijkbaar met Gregory Bateson een paradigmashift te maken van ego- naar eco-bewustzijn. Een teamleider zal er voor zorgen dat zijn of haar team zelfsturend en zelflerend is. Dit zijn randvoorwaarden voor de generatieve samenwerking zoals beschreven door Robert Dilts.