Teamlid

Het tweede kern begrip binnen High Performance Team is het begrip Teamlid. Het werken in een team is uitdagend, want iedereen is uniek en verschillen moeten worden overbrugd. De mate waarin ieder teamlid die verschillen kan overbruggen, hangt af de individuele attitude. Deze attitude heeft drie niveaus:

  • Afhankelijk;
  • Onafhankelijk;
  • Wederzijds afhankelijk.

Alle teamleden in een high performance team:

  • Gaan voor het resultaat (inspiratie);
  • Geloven in eigen kunnen (vertrouwen);
  • Doen gewoon, zijn zichzelf en nemen initiatief;
  • Leven zich in;
  • Zijn zich bewust van de omgeving, alert, open en aanwezig (presence).

Dit vereist een attitude en competenties, die vanuit de praktijk of in een workshop zijn aan te leren.