Teamleider

Het derde kernbegrip binnen High Performance Team is het begrip Teamleider. De mate waarin een teamleider het team kan leiden en inspireren bepaalt het succes. Leiderschap heeft drie niveaus:

  • Positioneel leiderschap;
  • Intentioneel leiderschap;
  • Authentiek leiderschap.

Een high performance team heeft een leider die:

  • De richting en de kaders afstemt met team en de opdrachtgever;
  • Het team stimuleert om samen te leren en te presteren;
  • Realistische ambities en tijdkaders voor (project-)resultaten geeft;
  • Effecten en stakeholders in het oog houdt;
  • Op ontwikkelingen anticipeert en resultaten integreert.

Dit vereist een attitude en competenties, die vanuit de praktijk of in een workshop zijn aan te leren.