Team

Het eerste kern begrip binnen High Performance Team is het begrip Team. Een team is een groep mensen met de bereidheid en vaardigheid om een gemeenschappelijk doel na te streven. De mate waarin dit lukt, de performance, is afhankelijk van het niveau van samenwerking. De onderscheide niveaus zijn:

  • Traditionele samenwerking;
  • Effectieve samenwerking;
  • Generatieve samenwerking.

Een high performance team is een team dat:

  • Effectief kiest en handelt;
  • Regelmatig evalueert en leert;
  • Zich richt op SMART-resultaten (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden);
  • Met elkaar en de omgeving oplijnt en afstemt;
  • Met passie en in een field flow samenwerkt.

Dit teamwerk vereist een attitude en competenties, die vanuit de praktijk of in een workshop zijn aan te leren.