Begrippen

Bij High Performance Teams worden drie invalshoeken gehanteerd om van een team een high performance team te maken. Er wordt gekeken vanuit elk teamlid afzonderlijk, vanuit de teamleider en vanuit het team als geheel.

Vanuit deze drie invalshoeken wordt gekeken naar vijf kenmerken van een high performance team, te weten:

  • Gedeelde visie en aanpak;
  • Continu leren en verbeteren;
  • Streven naar concrete resultaten;
  • Omgevingsbewustzijn;
  • Generatieve samenwerking.

Centraal staan bij High Performance Team dus drie begrippen, te weten:

Klik op de link om informatie te krijgen over het begrip in de High Performance context.