High Performance Team

In zowel lijn- als projectorganisaties werken mensen vaak in teams. Wat maakt dat het ene team beter presteert dan het andere?

In een High Performance Team identificeert ieder teamlid zich met het team, kent en deelt de teamvisie, weet wat het team belangrijk vindt, voelt zich ondersteund door de competenties van de teamleden en levert een bijdrage aan het gezamenlijke resultaat.

Een team met teamsynergie is een excellent project-, management- of afdelingsteam, met een hoge mate van flexibiliteit, samenwerking, initiatief en doelgerichtheid. Een team dat staat voor de taak.

Begrippen

Bij een High Performance Team worden drie invalshoeken gehanteerd om van een team een high performance team te maken. Er wordt gekeken vanuit elk teamlid afzonderlijk, vanuit de teamleider en vanuit het team als geheel. Deze drie begrippen, team, teamlid en teamleider zijn dan ook de kern- begrippen binnen een High Performance Team.

Vanuit deze drie begrippen wordt gekeken naar vijf kenmerken van een high performance team, te weten:

  • Gedeelde visie en aanpak;
  • Continu leren en verbeteren;
  • Streven naar concrete resultaten;
  • Omgevingsbewustzijn;
  • Generatieve samenwerking.

Teamprestaties verbeteren

Op verschillende manieren kunnen wij de prestaties van uw team verbeteren, zoals :

Daarnaast hebben wij de unieke a2ResultsĀ®app ontwikkeld voor versnelling van succes.